پگ باز شده جراحی سر و گردن

این پگ جهت جراحی های زیادی در ناحیه صورت از جمله رینو پلاستی ، سپتوپلاستی ، جراحی های فک ، گوش ، تیروئید و … مورد استفاده قرار می گیرد .

محصولات مرتبط

پگ باز شده جراحی سر و گردن

این پگ جهت جراحی های زیادی در ناحیه صورت از جمله رینو