سوالات متداول

1.محصولات شرکت به چه طریق و در کجا استریل مشود؟

کلیه محصولات تولیدی این شرکت با گاز اتیلن اکساید و در محل کارخانه تحت نظارت بخش کنترل کیفی استریل می گردد

2.مواد اولیه محصولات چگونه تهیه میشود؟

کلیه مواد اولیه مورد نیاز در تولید محصولات این شرکت با تاییده اداره کل تجهیزات پزشکی از مواد مدیکا گرید داخلی و خارجی تهیه می گردد

3.محصولات پس از تولید چه مدت استریل باقی می مانند؟

کلیه محصولات پس از تولید به مدت 3 الی 5 سال استریل باقی می مانند

4.آیا محصولات این شرکت قابلیت استفاده مجدد را دارد؟

خیر کلیه محصولات این شرکت فقط یکبار قابل مصرف می باشند

5.آیا محصولات این شرکت از نظر کیفی کنترل می شود؟

بله کلیه محصولات این شرکت از ابتدا تا انتهای خط تولید تحت نظارت بخش کنترل کیفی در محیط کلین روم ومحیط تحت کنترل تولید و پس از تست های مربوطه برای فروش عرضه می گردد