معرفی محصول VISUMAX

محافظ نیم دامن سربی یکی از پرکاربرد ترین پوشش های سربی بوده که میزان دز جذبی در ناحیه لگنی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد . این پوشش سربی دارای کمربند یا یک سیستم فنری بوده تا به راحتی در جلو یا پشت از آن استفاده نمود .محافظ نیم دامن سربی یکی از پرکاربرد ترین پوشش های سربی بوده که میزان دز جذبی در ناحیه لگنی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد . این پوشش سربی دارای کمربند یا یک سیستم فنری بوده تا به راحتی در جلو یا پشت از آن استفاده نمود .محافظ نیم دامن سربی یکی از پرکاربرد ترین پوشش های سربی بوده که میزان دز جذبی در ناحیه لگنی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد . این پوشش سربی دارای کمربند یا یک سیستم فنری بوده تا به راحتی در جلو یا پشت از آن استفاده نمود .

محصولات مرتبط

معرفی محصول VISUMAX

محافظ نیم دامن سربی یکی از پرکاربرد ترین پوشش های سربی